Meer dan een ICT bedrijf

Alpha Labs is een laagdrempelige organisatie, dus schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of informatie wenst.

Alpha Labs symbol with an original red color

Op zoek naar een ICT-bedrijf dat ruime ervaring heeft met overheden?

Overheid en ICT

In de Nederlandse ministeries, agentschappen, provinciale en gemeentelijke besturen werken een kleine miljoen ambtenaren met een variëteit aan ICT-systemen. De media staat bol van verhalen over falende ICT-projecten bij de overheid, die qua duur, kwaliteit en kosten uit de hand lopen. De ontwikkeling en het beheer van de ICT-systemen vraagt om expertise, mede omdat de overheid met grote beveiligingsrisico’s te maken heeft. Ambtenaren werken vaak met privacygevoelige informatie die onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vallen. Dit betekent dat de overheidsinstellingen en hun werknemers hier zorgvuldig mee moeten omgaan. Daarnaast moet er voor adequate beveiliging worden gezorgd. Binnen de overheid is een sterke behoefte aan grip op de ICT.

Big Data

De rijksoverheidsdiensten en lokale besturen beschikken over grote hoeveelheden data. Deze Big Data kan bijvoorbeeld gebruikt worden om werkprocessen te optimaliseren, om zo burgers en bedrijven beter en sneller van dienst te zijn. Door het vergaren en koppelen van informatie wordt gedrag van burgers en bedrijven in kaart gebracht en kan de overheid voorspellingen doen over de wensen van haar klanten. Er worden nieuwe analysetechnologieën gebruikt zoals datamining, intelligence en profiling. Hierdoor kan de overheid een klantgericht proces inrichten waarmee de burgers en bedrijven optimaal bediend worden. De gegevens uit de systemen kunnen ook voor opsporing worden gebruikt; het is bijvoorbeeld bekend dat de Belastingdienst ‘Big Data-analyses’ gebruikt om frauderende burgers te betrappen. Om alle informatie te ontsluiten zijn flexibele ICT-systemen nodig die makkelijk bevraagd kunnen worden.

Veilig werken in de Cloud

Ook binnen de overheid wordt steeds meer gewerkt in de Cloud. Een online dienst die de ambtenaren in staat stelt om belangrijke data altijd en overal kunnen bereiken via een internetverbinding. Het nieuwe werken is niet meer zo nieuw, en de technologie volgt de beleidsmatige ontwikkelingen. Zolang de Cloud goed is ingericht en beveiligd, zorgt deze er ook voor dat er geen bedrijfskritische data verloren gaan wanneer zich een calamiteit voordoet. Het is dan ook belangrijk om met een betrouwbare ICT-bedrijf te werken dat zorgt voor een passende inrichting en beveiliging van de systemen.

Onze gerelateerde diensten

No items found.
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt

Daag ons uit

Met welk probleem kunnen we voor u aan de slag?

  • Is uw bedrijf toe aan nieuwe hardware of software?
  • Kunnen wij u helpen met innovatieve e-mail oplossingen?
  • Wilt u de interne en externe beveiliging verbeteren?
  • Wilt u thuiswerkplekken beter en efficiënter inrichten?
  • Wilt u weten welke ICT oplossing het beste past bij uw bedrijf?