Meer dan een ICT bedrijf

Alpha Labs is een laagdrempelige organisatie, dus schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of informatie wenst.

Alpha Labs symbol with an original red color

Op zoek naar een ICT-bedrijf gespecialiseerd in het onderwijs?

Wijs gebruik van ICT in het onderwijs

De wereld van het onderwijs is continu in beweging. De wetgeving verandert, de laatste ontwikkelingen vragen om beleidsaanpassingen en praktische oplossingen. Leerkrachten, docenten, ouders, leerlingen, studenten en administratie eisen een goede ICT-ondersteuning en aanvulling. Iedere zelfrespecterende onderwijsinstelling heeft een website waar ouders, leerlingen en studenten informatie kunnen vinden en uitwisselen. De administratie werkt met handige computerprogramma’s en communicatie met ouders en leerlingen gebeurt veelal digitaal. Verder is het ICT-gebruik divers: een kleine basisschool gebruikt ICT voor haar digibord en vult het lesmateriaal aan via een specialistische portal, terwijl in het middelbaar en hoger onderwijs studenten vaak zelf aan de slag gaan op de computer om de juiste informatie op te sporen, te oefenen en te reproduceren. De iPad-scholen van Maurice De Hond zijn dan misschien nog geen onverdeeld succes, maar ook tablets zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Door educatieve spelletjes vinden leerlingen op een leuke manier hun weg door woordjeslijsten en tafels. Ze kunnen hun kennis en vaardigheden verbeteren door op hun eigen niveau te oefenen. Leerkrachten en docenten hebben goed zicht op de struikelblokken en kunnen met maatwerk inspelen op individuele behoeften.

WiFi als randvoorwaarde voor modern onderwijs

Op educatieve instellingen is een professioneel WiFi netwerk noodzakelijk. Leerlingen en studenten werken met hun laptop of tablet in een digitale leeromgeving, docenten maken hun lessen interactief door bijvoorbeeld quizzen waar leerlingen en studenten met een tablet of smartphone aan mee kunnen doen en ook de administratie wordt elektronisch gedaan.

Alles gaat tegenwoordig op de computer

Roosters worden gemaakt en gedeeld, de financiën geregistreerd en geregeld, ziekteverzuim en andere basisinformatie geregistreerd en voortgang wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Met de invoering van het onderwijsnummer zijn leerlingen in hun gehele schoolloopbaan te volgen en worden de tellingen digitaal aangeleverd bij DUO. De leerling- en studentgegevens in een leerlingvolgsysteem zijn privacygevoelige informatie die onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vallen. Dit betekent dat de onderwijsinstelling hier zorgvuldig mee moet omgaan en moet zorgen voor adequate beveiliging. Het is dan ook belangrijk om een betrouwbaar ICT-bedrijf te hebben die zorgt voor een passende inrichting en beveiliging van de systemen.

Onze gerelateerde diensten

No items found.
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt
Persoon die over een warboel aan wegen kijkt

Daag ons uit

Met welk probleem kunnen we voor u aan de slag?

  • Is uw bedrijf toe aan nieuwe hardware of software?
  • Kunnen wij u helpen met innovatieve e-mail oplossingen?
  • Wilt u de interne en externe beveiliging verbeteren?
  • Wilt u thuiswerkplekken beter en efficiënter inrichten?
  • Wilt u weten welke ICT oplossing het beste past bij uw bedrijf?