Volg ons nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Alpha Labs. In onze nieuwsberichten vindt u de laatste informatie.

Alpha Labs symbol with an original red color

Werk is een activiteit en geen plaats. Het gaat erom dat het werk gedaan wordt. Als u uw werk overal kunt doen, is er in de basis geen noodzaak om daarvoor naar een centrale plek te komen.

Cybersecurity voor thuiswerkers

Bedrijven hebben hun digitale beveiliging vaak redelijk goed op orde. Door gebruik te maken van goed inrichte Cloud omgevingen, 2FA op de werkplekken, toegangsbeheer in het algemeen en het gecodeerd opslaan van gegevens hoeft men zich daar niet zoveel zorgen te maken. Wat betreft de laptop van de werknemer zijn er over het algemeen ook weinig zorgen. De VPN verbinding om op het bedrijf in te loggen en het meestal aanwezige proactieve beheer resulteert over het algemeen in een prima beveiligingsniveau.

Helaas zit het grootste gevaar aan de kant van de werknemer. Dat is degene die per abuis malware download of in phishingmails trapt. Hoe zorgt u ervoor dat de gebruiker alleen op echte websites komt? Thuiswerkers zijn een populair doelwit. Tijdens de eerste periode zagen we bijvoorbeeld een phishing-actie waarbij thuiswerkers in de val worden gelokt met een verzoek om de nieuwe bedrijfsprocedures rondom het coronavirus te lezen.

Thuiswerkers vergroten het aanvalsoppervlak voor cybercriminelen. Dat vraagt om gerichte maatregelen die het personeel weerbaarder maken. Helaas blijkt er in de praktijk dat er op dit gebied nog een flinke inhaalslag nodig is. Bijna een op de vijf Nederlandse bedrijven traint het personeel niet om cyberaanvallen te herkennen. Nederland heeft daarmee een serieuze achterstand op andere ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten en Duitsland.

ICT op de thuiswerkplek

Mensen die thuiswerken maken gebruik van hun eigen ICT-apparatuur en -diensten. Ze zijn die gewend en vinden ze het fijnste werken. Het maakt voor een thuiswerken over het algemeen niet uit of die niet (volledig) aan de veiligheidseisen voldoen. Het is terecht dat werkgevers dit risico wil afdekken, maar daarbij mogen we de behoeften van de werknemer niet uit het oog verliezen.

Een thuiswerker moet op een makkelijke maar veilige manier samen kunnen werken met collega’s. Het is aan de werkgever om dit te faciliteren. Er zijn diverse online tools beschikbaar, zoals Microsoft Offices. Welke keuze er gemaakt wordt maakt niet uit, zolang ze maar veilig zijn en de productiviteit bevorderen.

Luister boven alles naar de thuiswerkers. Dit vereist uiteraard een open bedrijfscultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om eventuele problemen te bespreken.

Let er ook op dat er niet per werknemer een andere oplossing wordt gekozen. Probeer zoveel gelijkwaardige oplossingen aan te bieden om de implementatie, het beheer, maar natuurlijk ook de documentatie zo uniform mogelijk te houden.